Predĺžená záruka na značkový nábytok Vox

Nábytok značky VOX sa vyrába z kvalitných materiálov na technológiách, ktoré dodržujú výrobné štandardy na úrovni svetovej triedy. Umožňujú tak udržiavať dlhodobo vysoký štandard kvality.

Na základe týchto skutočností si môžeme dovoliť poskytnúť našim zákazníkom 40 mesačnú záruku.

Je zvykom, že predajcovia ponúkajú predĺžené záruky len za príplatok, ktorý podstatne zvyšuje inzerovanú cenu tovaru.

Veríme kvalite predávaných výrobkov a predĺženú záruku poskytujeme každému úplne zadarmo.

Nábytok vyžaduje určitú pravidelnú ochranu a starostlivosť. Správna a pravidelná ochrana je nevyhnutná pre uznanie záruky. V prípade nesprávneho udržiavania a ochrany nábytku nebude reklamácia uznaná. Každý kus nábytku je navrhnutý a vyrobený tak, aby spĺňal svoj účel a preto sa musí používať výhradne len na daný účel.

Záruka sa vzťahuje na výrobné vady a vady materiálu pri drevenom nábytku.

Zákazník musí uplatniť reklamáciu tovaru bez zbytočného odkladu.


Výnimky záruky

Záruka sa nevzťahuje v týchto prípadoch:
 • nepredložením dokladu o zaplatení
 • neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru
 • uplynutím záručnej doby tovaru
 • na vady spôsobené vlastnou dopravou zákazníka, nevhodným skladovaním
 • nesprávne prevedenou montážou, opravou, údržbou, nesprávnym používaním, prekročením nosnosti
 • mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim
 • na tovar, ktorý bol ponúkaný v zľave s poškodeným komponentom
 • na poškodenie nábytku v dôsledku nedbalosti, nehôd alebo nesprávnym použitím (vŕtaním, popálením, rezom, škrabancom, podlomením, fľakom, otlčením, alebo poškodenie zvieraťom)
 • na čalúnený nábytok VOX
 • na čalúnené časti na drevenom nábytku napr. sedáky stoličiek, čalúnené opierky na posteliach, čalúnenie na taburetkách atď.
 • na mechanické poškodenie kovania a otváracích systémov
 • na vstavané skrine
 • na sklenené doplnky a sklenené police, sklenené dvere- mechanicky poškodené
 • na používanie tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu alebo nesprávnym skladovaním výrobku
 • na poškodenie tovaru nadmerným zaťažovaním, používaním v rozpore s účelom použitia tovaru a so všeobecnými zásadami, bežným používaním tovaru, nesprávnym zaobchádzaním s tovarom
 • poškodením tovaru neodvrátiteľnými ale nepredvídateľnými udalosťami, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným pôsobením živelných udalostí
 • zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby